top of page
_ASP8912.jpg

รับเหมาก่อสร้าง
งานโครงสร้างเล็กใหญ่

ติดต่อ : 034 136 105, 063 053 8999, 063 053 8883

icon-forweb 9Progressive-23.png
icon-forweb 9Progressive-01.png

CONSTRUCTION

รับเหมาก่อสร้าง รีโนเวทตกแต่งภายนอก-ภายใน
ให้กับทุกธุรกิจ

บริการของเรา

OUR SERVICE

icon-forweb 9Progressive-24.png
icon-forweb 9Progressive-03.png

FURNITURE

รับออกแบบ ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกชนิด

icon-forweb 9Progressive-25.png
icon-forweb 9Progressive-02.png

Billboard & signage

รับออกแบบผลิตป้ายโฆษณาขนาดเล็ก-ใหญ่
ป้ายไฟ ป้ายตัวอักษรทุกชนิด

บริการขึ้นแบบ

3D

icon-forweb 9Progressive-27.png

ครบวงจรที่  9PROGRESSIVE

                บริการออกแบบงานก่อสร้าง รีโนเวทภายนอก-ภายในสำหรับทุกธุรกิจ ทุกขนาด และให้บริการเขียนแบบ 3D   เพื่อให้ได้เห็นภาพงานจริงก่อนตัดสินใจผลิต ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุและผลิตภัณฑ์โดยทีมงานมืออาชีพ 

icon-forweb 9Progressive-28.png
icon-forweb 9Progressive-26.png
icon-forweb 9Progressive-29.png

ครบวงจรที่  9PROGRESSIVE

icon-forweb 9Progressive-07.png

One stop service

บริการที่หลากหลาย ครบทุกกระบวนการผลิต

icon-forweb 9Progressive-08.png

High Technology

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย รองรับคำสั่งซื้อที่ไม่จำกัด

icon-forweb 9Progressive-09.png

Quality Team

ทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมบริการทั่วประเทศไทย

icon-forweb 9Progressive-10.png

Work on time

ส่งงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงานคุณภาพชิ้นงานได้มาตรฐาน

icon-forweb 9Progressive-11.png

QC First

มั่นใจ 100% ทุกชิ้นงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งงาน

icon-forweb 9Progressive-12.png

Delivery all over

สะดวก รวดเร็ว
มีทีมงานทั่วประเทศไทย

icon-forweb 9Progressive-29.png

HOW TO ORDER  วิธีสั่งผลิตชิ้นงานกับเรา

icon-forweb 9Progressive-13.png

Send

สอบถามพูดคุย
นำเสนอผลงานและรับข้อมูล

icon-forweb 9Progressive-14.png

Consultant 

ให้คำปรึกษา ดูพื้นที่หน้างาน แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ

icon-forweb 9Progressive-15.png

Design

นำเสนอแบบขั้นต้น
เสนอราคาและงบประมาณ

icon-forweb 9Progressive-16.png

Approve

ตกลงทำสัญญา
เริ่มทำแบบผลิตและก่อสร้าง

icon-forweb 9Progressive-17.png

Work

ลงมือผลิตส่วนต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนด 

icon-forweb 9Progressive-18.png

Install

ประกอบ, ติดตั้งหน้างาน
ดูความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย

icon-forweb 9Progressive-19.png

Happy

ส่งมอบงานที่ตรงตามสเปค
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

icon-forweb 9Progressive-20.png

RENOVATE &

CONSTRUCTION

LINE_ALBUM_หัวลำ ลพบุรี_๒๒๐๓๐๑_11.jpg

งานรีโนเวท ร้านกาแฟ บาว คาเฟ่

งานรีโนเวทร้านค้า 

timeline_20220326_063422.jpg

ปรับพื้นที่หน้างานรีโนเวทร้านค้า

บริการโดยทีมช่างมืออาชีพ

64537837-8F37-4D0E-87CA-037C9B496C0C-L0-001.jpg

บริการปรับพื้นที่ ปรับหน้าดิน

งานปรับพื้นที่เพื่องานก่อสร้าง

ASSEMBLE

FURNITURE

icon-forweb 9Progressive-21.png
S__32940097.jpg

ชั้นโชว์สินค้าสำหรับร้านค้า

ชั้นวางสินค้าขนาดตามสั่ง

LINE_ALBUM_8-02-2022_๒๒๐๒๐๘_96.jpg

เข้าหน้างานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านค้า

timeline_20220401_143600.jpg

เคาน์เตอร์ร้านกาแฟบาวคาเฟ่

เฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านค้า

icon-forweb 9Progressive-22.png

SIGN &

BILLBOARD

LINE_ALBUM_ป้ายใหญ่_๒๒๐๒๐๘_27.jpg

ป้ายสำนักงาน ป้ายโลโก้

บริการออกแบบและผลิตป้ายทุกชนิด

75358.jpg

ป้ายตัวหนังสืออะคลิลิค โลโก้บริษัท

บริการออกแบบและผลิตป้ายทุกชนิด

6960.jpg

ป้ายพลาสวูด บอกหมวดหมู่

บริการที่หลากหลาย ครบทุกกระบวนการผลิต

9progressive [Recovered]-07.png

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ไนน์ โพรเกรสซีฟว์ จำกัด และบริษัทในเครือ 

          บริษัท ไนน์ โพรเกรสซีฟว์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” ) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย บริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัทฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

            นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย บริษัทฯ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริการ”)

บุคคลมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามความในวรรคแรก รวมถึง ลูกค้าบุคคลธรรมดา, เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน, ลูกจ้าง, คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ  ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ www.9progressive.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ  บุคคลอื่นที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น  นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้วบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ  เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

            บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ เป็นต้น ข้อมูลที่ บริษัทฯ  เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ  ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ บริษัทฯ  ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ  ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของ บริษัทฯ  อาจเป็นผลให้ บริษัทฯ  ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

  • ชื่อ: บริษัท ไนน์ โพรเกรสซีฟว์ จำกัด 

  • สถานที่ติดต่อ: 158 หมู่ 5 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

  • ช่องทางการติดต่อ: Kasin.i@9progressive.com /patriot.c@9progressive.com 

  • เบอร์โทรศัพท์: 034-136105 

bottom of page