ร่วมงานกับไนน์ โพรเกรสซีฟว์

บริษัทไนน์ โพรเกรสซีฟว์ให้ความสําคัญกับงานทุกงานที่ได้รับมอบหมาย และความไว้วางใจจากทางลูกค้ามาเสมอ ทางเรามีทีมงานที่มีคุณภาพที่พร้อม จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานทุกงานออกมามีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทางบริษัทของเรานั้นให้บริการ ในเรื่องของการออกแบบก่อสร้าง รีโนเวทภายในอาคาร และรับทําป้ายโฆษณาทุก ๆ ประเภท รวมไปถึงการทําเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งจุดเด่นของเราคือเรา มีทีมงานที่พร้อมทํางานอยู่เสมอ มีทีมช่างที่มีฝีมือยอดเยี่ยม และระบบการทํางานที่รวดเร็ว

นอกจากนี้แล้วนั้น อีกทั้งระบบการทํางานในบริษัทของเรานั้นแน่นแฟ้น อบอุ่นเหมือนครอบครัว ทําให้พนักงานทุกคนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และมีโอกาสที่ จะได้แสดงศักยภาพที่มีของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างดีเยี่ยม