PROJECT

Renovate and Construction

ให้บริการด้านงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอาคาร

ไนน์ โพรเกรสซีฟว์ให้บริการด้านงานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงและรีโนเวทอาคารทุกประเภท ร้านอาหาร และอื่นๆ รวมไปถึง การออกแบบตกแต่งภายในแบบครบวงจรที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกๆ กระบวนขั้นตอนของการก่อสร้างจะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และตอบสนองความความพึงพอใจของลูกค้าอย่างถึงที่สุด