เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของเรา

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัท ไนน์ โปรเกรสซีฟว์ จํากัด ได้ถือกําเนิดจากการรวมตัวของทีมงานฝ่ายผลิต ที่มีประสบการณ์ในงานตกแต่ภายใน งานห้องแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า โดยใช้หลักการ ภายใต้คําขวัญว่า ” NOT BE THE BIGGEST BUT THE BEST ” และด้วยปณิธาน อันแน่วแน่ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคายุติธรรม จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจํานวนมาก

ทีมงานได้เล็งเห็นทิศทางในการดําเนินธุรกิจ ที่จะมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อลูกค้าโดยตรง จึงได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทําธุรกิจโดยได้ขยายฐานการผลิต ปรับปรุงแผนงานการบริการมุ่งรองรับการเจริญเติบโตแนวใหม่อย่างมีคุณภาพ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจรับผิดชอบในหน้าที่ ที่จะนําความสําเร็จมาสู่บริษัทฯ สร้างผลงานเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมจาก ลูกค้าตามผลงานที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้
ภายใต้ชื่อ ” บริษัท ไนน์ โพรเกรสซีฟว์ จํากัด “

ชื่อบริษัท : บริษัท ไนน์ โปรเกรสซีฟว์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัท ไนน์ โปรเกรสซีฟว์ จํากัด
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2556
โทรศัพท์ : 089-6665242
โทรสาร : 0846635562
Website : www.9gprogressive.com
เลขทะเบียนบริษัท : 01055560B3796
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
ที่ตั้งบริษัท : 158 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130